Dom, rodzina - z kraju i ze świata z osobistej perspektywy: prywatny blog prywatnej osoby
Flag Counter

przemoc

sobota, 19 listopada 2016
środa, 26 października 2016

źródło

/.../ Zanim stwierdzisz, że jestem potworem, który nie potrafił obronić  dziecka, posłuchaj. Przemoc nigdy nie zaczyna się nagle. Jest jak złodziej – skrada się po cichu. Na początku jest tylko  troską, zazdrością, gwałtowną miłością.  Jeśli nie jesteś pewna siebie – zakochujesz się w mężczyznach „silnych”, „mocnych”, Początki są romantyczne. Myślisz nawet: Nikt nigdy tak się mną nie opiekował. Idylla może trwać miesiącami.

Innym kobietom mówię:  uważajcie, gdy coś zaczyna się zbyt spektakularnie, gdy ktoś traci dla was głowę, interesuje się wami nadmiernie, chce pochłonąć, wynosi na piedestał. Dopytuje o każdego znajomego, koleżankę. „Ale kto to?” „Jak długo go znasz”. Jest zazdrosny, do bólu czuły, duszący czasem. Jednocześnie bywa bardzo radykalny i ostry w mówieniu o innych. Tobie jednak wydaje się, że jesteś wyjątkowa – on dał ci tę pewność. Wybawiciel najdroższy.

/.../ jeśli żyjesz z kimś, kto zostawia cię bez ostrzeżenia, wychodzi, nie odzywa się, nie tłumaczy to, to już jest przemoc. Potem jest tylko gorzej. Jeśli będziesz zachowywała się „nie tak” porzuci cię bez słowa. Zawsze.

/.../ Jeśli cię uderzył, nie przebaczaj, nie usprawiedliwiaj. Nazwij fakty. I uciekaj. To ostatnia szansa. Potem wpadniesz już w zaklęty krąg: raj – piekło, raj – piekło. To jest karuzela z której uwalnia cię już tylko dramat. Policja w twoim domu, krzywda dziecka, szpital i lekarz, który patrzy przenikliwie. „Wpadła pani na framugę? Słyszy pani co mówi? Słyszy?”

/.../ Uczysz się żyć w rytmie zagrożenia. Włącza się milion mechanizmów obronnych. Przecież, gdy jest dobry jest wam dobrze, przecież on ma stresującą pracę, przecież matka go biła, ojciec, nauczycielka była zła. Kiedyś otworzysz oczy, będziesz w szoku, że sobie to robiłaś, ale to stanie się kiedyś. Teraz nazywasz to miłością, trudną relacją. Ty go prowokujesz, on zresztą o tym mówi. Jest najbliższą ci osobą – przecież wie co mówi. Jesteś taaaaka beznadziejna. A on taki silny, taki mądry.

Innym kobietom mówię: nic nie jest twoją winą. Może tylko to, że słuchasz tego i wciąż z nim jesteś. Że na to pozwalasz.

/.../ Proś innych o pomoc. Tak, ja też się wstydziłam. Ale w momencie, kiedy powiesz o tym komuś po raz pierwszy – tama puszcza.

Nie wstydź się, nie bój. Wystarczy jeden krok – potem będzie lepiej, obiecuję.

Na kartce napisz sobie tylko jedno zdanie – nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. /.../

---

Krótki żywot homofobicznej wystawy w Krakowie

"Tęczowy piątek" w szkołach

Francja wprowadzi dochód gwarantowany

Proponowany film: "Grace, księżna Monako"


20:25, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 października 2016

źródło

Dorosłe dzieci w pewnym momencie zbierają się na odwagę i przypominają rodzicom o krzywdach, których doznały w dzieciństwie. Marzą, że usłyszą: "Kocham cię takiego, jaki jesteś". Szanse na to są nikłe - mówi psychoterapeutka Ewa Chalimoniuk. I radzi: spróbuj zrozumieć swojego rodzica. Nie oczekuj, że przyzna się do winy. A jeśli trzeba, odejdź.

 
Co takiego sprawia, że dorośli ludzie zrywają kontakt ze swoimi rodzicami?
- Najczęściej decydują się na to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, wobec których
dochodziło do emocjonalnych, fizycznych albo seksualnych nadużyć.
Ale też ludzie, którzy czują się nieprzyjmowani przez rodziców takimi, jacy są -
bo na przykład nie chodzą do kościoła albo mają inną orientację seksualną.
To są również ci, których rodzice w ogóle nie widzieli. /.../ 
 
Dlaczego dajemy się przygnieść przez poczucie winy i odpowiedzialność?
- Bo w sytuacjach, o jakich rozmawiamy, często mechanizm jest taki,
że to dziecko bardzo wcześnie zamienia się rolami z rodzicem i zaczyna być rodzicem swojego rodzica. 

/.../ mówi się o szacunku, o granicach, ale zwykle dotyczy to jednej strony - rodziców, rzadko dzieci. To wynika z naszego uwarunkowania religijno-kulturowego; dziecko stosunkowo od niedawna ma podmiotowość i widziane jest jako autonomiczny, odrębny człowiek, który ma swoje potrzeby, emocje. Niestety, rodzice wciąż bardzo często traktują swoje dzieci jak przedłużenie siebie.

/.../ śmierć sama w sobie niczego nie rozwiązuje. Jeśli my nie dokonamy tej separacji wcześniej, to śmierć niczego nie zmieni. Będziemy jeździć co drugi dzień na ten grób, jeśli nie realnie, to symbolicznie. Będziemy mieć poczucie winy, zatruwać się myślami. Będziemy na okrągło przeżywać te krzywdy, tę złość, ten żal. Bo tak naprawdę tylko dobra więź z rodzicem pozwala na dobrą separację - uzyskanie dorosłej autonomii, wzajemny szacunek. Jeśli to nie miało miejsca, musimy w dorosłym życiu, niestety, włożyć w to więcej wysiłku. W przeciwnym razie nawet wyjazd na drugi koniec świata niczego nie załatwi.
---
15:43, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 października 2016
niedziela, 09 października 2016
czwartek, 21 lipca 2016

źródło

Słowa, które mają umniejszyć twoją wartość, szantaże, nadmierna kontrola, przytrzymywanie za ręce, szarpanie, wydzielanie pieniędzy – jeśli coś z tej listy występuje w twoim związku, jesteś ofiarą przemocy. Sprawca nie musi cię bić, żeby doprowadzić do twojego zniszczenia. A jeśli nie zareagujesz w porę, przemoc będzie się pogłębiać. /.../ 

Jeśli kobieta (lub mężczyzna) nie zbuntuje się lub nie odejdzie po incydencie, sprawca będzie rozszerzał granice tego, co mu wolno i przejdzie od słów do czynów. Zachowania przemocowe, które mogą się swobodnie rozwijać, szybko stają się normą zarówno dla sprawcy, jak i dla ofiary. A im dłużej to trwa, tym trudniej jest odejść... /.../

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatną terapię dla ofiar przemocy oferuje każdy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Terapeuta doradzi ci, gdzie jeszcze możesz iść, jeśli okaże się, że sama terapia nie wystarczy. Umówi cię na spotkanie z prawnikiem czy psychiatrą, a jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, poinformuje cię o możliwych zasiłkach i innych formach pomocy. /.../


12:51, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 04 lipca 2016
poniedziałek, 06 czerwca 2016
piątek, 03 czerwca 2016

źródło

/.../ Jeśli jesteśmy ofiarą albo świadkiem takich zachowań, jak bicie, okaleczanie, upokarzanie, wyzywanie, zastraszanie, zmuszanie do niechcianych zachowań seksualnych, ale też kontrolowanie, rozliczanie z każdej złotówki, zmuszanie do rezygnacji z pracy i porzucenia ambicji zawodowych - powinniśmy się zgłosić do najbliższego komisariatu policji lub ośrodka pomocy społecznej.

/.../ Aby pozbyć się oprawcy z mieszkania i uzyskać zakaz zbliżania się, przydatne będzie gromadzenie obdukcji i zaświadczeń lekarskich, które potwierdzą stosowanie przemocy.

Zakaz zbliżania się orzeka sąd. Może to być zakaz czasowy lub na zawsze. Gdy sprawca przemocy nie będzie się do niego stosował, grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. O nałożonym zakazie sąd informuje policję i kuratora sądowego. /.../
 

Wysłać alkoholika na odwyk lub przymusowe leczenie w zakładzie psychiatrycznym jest bardzo trudno. Każdorazowo decyduje o tym sąd, po wysłuchaniu opinii lekarzy psychiatrów lub psychologów. /.../ 


Alkoholik może zostać skierowany na dwutygodniową obserwację (w wyjątkowych wypadkach może ona trwać sześć tygodni). Gdy nie zechce się stawić dobrowolnie, doprowadzi go policja. Kiedy lekarze potwierdzą, że leczenie jest konieczne, sąd kieruje na odwyk stacjonarny (w ośrodku zamkniętym) lub niestacjonarny (tylko pobyt dzienny). Może też ustanowić nadzór kuratora sądowego, który będzie pilnował, czy alkoholik poddaje się leczeniu. /.../

Ofiary przestępstw, w tym przemocy domowej, które nie dostaną pieniędzy od sprawcy, z ubezpieczenia lub pomocy społecznej, mogą się ubiegać o wsparcie finansowe od państwa, czyli kompensatę. Należy się pokrzywdzonym, którzy doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. utraty słuchu, wzroku, mowy), stali się kalekami, zostali nieodwracalnie oszpeceni lub doznali "naruszenia czynności narządu ciała lub jego rozstroju powyżej siedmiu dni".

Maksymalna kwota kompensaty to 25 tys. zł. do 60 tys. zł, mogą dostać ją najbliżsi, gdy ofiara przestępstwa umrze.

Państwowe pieniądze kompensują utratę zarobków, wywołaną chorobą i leczeniem, stanowią dofinansowanie do specjalistycznych zabiegów medycznych, których nie pokrywa ubezpieczenie.

Warunkiem ubiegania się o kompensatę jest złożenie do sądu rejonowego odpisu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i dokumentacji medycznej. Ofiara przemocy ma na to trzy lata od ujawnienia się skutków czynu zabronionego lub pięć, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. /.../

---


11:15, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 lutego 2016
czwartek, 04 lutego 2016
wtorek, 27 października 2015
poniedziałek, 19 października 2015
piątek, 07 sierpnia 2015

źródło

/.../ Przemoc w rodzinie to umyślne działanie sprawcy naruszające prawa lub dobra osobiste jego najbliższych. Takie zachowanie najczęściej polega na zadawaniu cierpień fizycznych i psychicznych, naruszaniu nietykalności cielesnej, wolności i godności. Trzeba wiedzieć, że na ochronę prawa może liczyć nie tylko osoba, wobec której stosowana jest agresja fizyczna. Przemoc w rodzinie to także znęcanie się psychiczne, zmuszanie do seksu lub zażywania środków odurzających.

Temu, kto znęca się nad osobą najbliższą, grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Odpowiedzialność będzie zaostrzona, jeżeli zachowania sprawcy są szczególnie okrutne. Pokrzywdzony nie musi składać skargi sam, może to zrobić każdy, kto podejrzewa, że w rodzinie stosowana jest przemoc. Pani Danuta powinna jednak zebrać się na odwagę i zacząć działać. W przeciwnym razie jej mąż może pozostać bezkarny! Pierwszym krokiem powinno być wniesienie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji lub w prokuraturze. Nasza czytelniczka uzyska status pokrzywdzonej i prawo do informacji, czy wobec męża zostało wszczęte postępowanie karne. Policja powinna zatrzymać sprawcę przemocy na 48 godzin. Jeśli prokurator uzna to za konieczne, wystąpi do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. /.../


19:46, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 kwietnia 2015

źródło 

/.../ Kobiety każdego dnia spotykają się z różnymi przejawami przemocy. Nie muszą się szczególnie „starać” – wystarczy, że nie zgodzą się na przyjęcie uległej postawy wobec agresywnego mężczyzny. /..../

Czas najwyższy, żeby „mili” chłopcy nauczyli się szanować odmowę, a świat zaczął się oburzać. Oburzać o śmierć tysięcy dziewczyn, które odmówiły jakiemuś mężczyźnie spotkania czy pocałunku. Czas zrozumieć, że miły, dobrze wykształcony, oczytany i bogaty człowiek też może stosować przemoc. Czas, żeby społeczeństwo zaczęło oskarżać oprawców, a nie ofiary. Czas, żebyśmy przestali wmawiać dziewczynkom: „Zachowuj się grzecznie i nie daj się zgwałcić”, a zaczęli mówić chłopcom: „Nie gwałć. Nie molestuj. Nie obrażaj. Nie wyśmiewaj. Nie upokarzaj”.

Kluczem do rozwiązania problemu przemocy wobec kobiet jest dotarcie do „miłych” panów – nie do „niegrzecznych” dziewczyn. Niezależnie od tego, co wmówiło wam społeczeństwo i co sami myślicie, sorry, mili chłopcy, ale nic nie jesteśmy wam winne.

---

Ciemnoskóre Francuski odzyskują łechtaczki 

Walka z obrzezaniem - VIDEO 

"Zakładki" - podręcznik przeciwko mowie nienawiści 

Kogo dyskryminuje polska szkoła


09:52, katarzynaformela , przemoc
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6